Prawo do odstąpienia od umowy i pouczenie o odstąpieniu od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. W przypadku towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych oddzielnie, okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas

Hirmer GROSSE GRÖSSEN Online GmbH

Stahlgruberring 20

81829 Monachium

Infolinia HIRMER big & tall: +48 222 922 099 (połączenie bezpłatne z niemieckiej sieci stacjonarnej)

poniedziałek - piątek godz. 9:00 - 18:00

E-mail: [email protected]

poinformować, składając wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne oświadczenie można również wypełnić na naszej stronie internetowej i przesłać drogą elektroniczną. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia o odstąpieniu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy, wszelkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa). Zwrotu płatności dokonamy korzystając z takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym przypadku nie zostanie pobrana opłata za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania zwracanych towarów lub przedstawienia przez Ciebie dowodu ich wysyłki zwrotnej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, przesłać lub przekazać towar na następujący adres:

Hirmer GROSSE GRÖSSEN Online GmbH

Onlineshop

Stahlgruberring 20

81829 Monachium

Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Ponosimy koszty wysyłki zwrotnej towarów. Odpowiadasz za wszelką utratę wartości towarów tylko wówczas, jeżeli utrata wartości wynika z korzystania z towaru w sposób inny niż konieczny w celu sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów. Zwrot towaru w okresie obowiązywania terminu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny traktujemy jako skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia

Loading