Ochrana dat

Ochranu osobních údajů bereme vážně

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při vaší návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně IP adresu vašeho poskytovatele internetu, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštěvujete, a také datum a dobu trvání vaší návštěvy. Tyto informace jsou nutně vyžadovány pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Personalizované vyhodnocování těchto údajů se neprovádí.

Pokud nám pošlete údaje přes kontaktní formulář, budou tyto údaje uloženy v průběhu ukládání dat na naše servery. Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem zpracování vaší žádosti. S vašimi údaji je zacházeno zcela důvěrně. Vaše údaje nejsou předávány třetím stranám.

Zodpovědné místo

Hirmer GROSSE GRÖSSEN Online GmbH

Kaufingerstraße 28

80331 Mnichov

Telefon: +420 228880175

E-Mail: [email protected]

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Ty zahrnují vaše jméno, vaši adresu a vaši e-mailovou adresu. Pro návštěvu našich internetových stránek nám nemusíte sdělovat žádné osobní údaje. V některých případech potřebujeme pro nabídnutí požadované služby vaše jméno a adresu a také další informace.

Totéž platí také pro případ, kdy vám zasíláme informační materiál na přání, resp. když odpovídáme na vaše poptávky. V těchto případech vás na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze ty údaje, které jste nám zaslali automaticky nebo dobrovolně.

Když využíváte jednu z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze ty údaje, které potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše služby. Možná se vás zeptáme na další informace, které jsou ale dobrovolné povahy. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom vám mohli nabídnout naše služby nebo abychom mohli sledovat naše komerční cíle.

Automaticky ukládané údaje

Server log soubory

Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá informace v takzvaných server log souborech, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Mezi ty patří:

 • datum a čas požadavku
 • název požadovaného souboru
 • stránka, ze které bylo o soubor požádáno
 • přístupový status (soubor byl přenesen, soubor nebyl nalezen atd.)
 • používaný internetový prohlížeč a používaný operační systém
 • úplná IP adresa žádajícího počítače
 • přenesené množství dat

Nedochází ke sloučení těchto údajů s jinými datovými zdroji. Zpracování probíhá dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě oprávněného zájmu o zlepšování stability a funkčnosti našich webových stránek.

Z důvodů technické bezpečnosti, zejména pro obranu před hackerskými útoky na naše webové stránky, uchováváme tyto údaje pouze krátkodobě. Na základě těchto údajů nelze odhalit totožnost konkrétních osob.

Nejpozději za sedm dní jsou údaje pomocí zkrácení IP adresy na doménovou úroveň anonymizovány, takže již není možné zjistit údaje, které by vedly k odhalení totožnosti konkrétní osoby. V takto anonymizované podobě jsou údaje dále zpracovávány za statistickými účely; údaje nejsou porovnávány se stávajícími údaji ani nejsou předávány třetím osobám, byť i jen ve formě výňatků. K zobrazení počtu spuštění stránky dochází pouze v rámci statistických údajů o serveru, které zveřejňujeme každé dva roky ve zprávě o naší činnosti.

Soubory cookie

Při vaší návštěvě našich internetových stránek můžeme na vašem počítači ukládat informace v podobě souborů cookie. Cookie jsou malé soubory, které jsou přenášeny z určitého internetového serveru do vašeho prohlížeče a na jeho pevný disk. Přitom se ukládá pouze adresa internetového protokolu – žádné jiné osobní údaje.

Tato informace, která se ukládá v souborech cookie, umožňuje vaši identifikaci při příští návštěvě našich internetových stránek, což vám usnadní jejich používání. Právním základem pro použití souborů cookie je oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Naše internetové stránky můžete samozřejmě navštěvovat také bez poskytnutí souhlasu s používáním souborů cookie. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při příští návštěvě identifikován, můžete také používání souborů cookie odmítnout, a to tak, že změníte nastavení ve svém prohlížeči na „Odmítnout soubory cookie“. Příslušný postup naleznete v návodu k obsluze vašeho prohlížeče. Pokud odmítnete používání souborů cookie, může tím dojít k omezení funkčnosti některých sekcí našich internetových stránek.

Google Analytics s funkcí anonymizace

Na naší stránce používáme Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“. Google Analytics používá soubory cookie, tj. textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a tím umožňují analyzování používání webových stránek vaší osobou.

Informace vytvářené pomocí těchto souborů cookie, například čas, místo a frekvence návštěv webových stránek vaší osobou včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny do společnosti Google v USA a tam ukládány. Na našich webových stránkách používáme Google Analytics s dodatkem "_gat._anonymizeIp". Vaši IP adresu v tomto případě Google již v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí, a tím anonymizuje.

Google využívá tyto informace pro vyhodnocování používání našich webových stránek vaší osobou, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google bude tyto informace případně také předávat třetím stranám, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud tyto třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem Google.

Google nebude, podle vlastních údajů, spojovat vaši IP adresu v žádném případě s jinými daty Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás nicméně na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Google dále nabízí pro nejběžnější prohlížeče přídavnou deaktivační aplikaci, která vám poskytne větší kontrolu nad tím, které údaje Google shromažďuje o webových stránkách, které spouštíte. Tato přídavná aplikace sděluje JavaScriptu (ga.js) nástroje Google Analytics, že se do nástroje Google Analytics nemají přenášet žádné informace o návštěvě webových stránek. Tato přídavná deaktivační aplikace pro prohlížeč dostupná v rámci nástroje Google Analytics však nezabraňuje tomu, aby nám nebo jiným webovým analytickým službám, které případně používáme, byly zasílány informace. Další informace o instalaci přídavné aplikace prohlížeče jsou uvedeny na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Při návštěvě našich stránek přes mobilní koncové zařízení (chytrý telefon nebo tablet) musíte namísto toho kliknout na tento odkaz, abyste zakázali do budoucna sledování těchto webových stránek pomocí Google Analytics. To je také možné jako alternativa k výše uvedené přídavné aplikaci prohlížeče. Kliknutím na tento odkaz se nastaví ve vašem prohlížeči soubor cookie pro zrušení registrace (Opt-Out cookie), který bude platný pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud smažete soubory cookie v tomto prohlížeči, bude smazána také Opt-Out cookie, takže budete muset kliknout na tento odkaz znovu.

Pokud jste souhlasili s tím, aby Google spojil váš pobyt na webových stránkách a v aplikaci s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google byly používány pro personalizaci reklamních sdělení, bude Google používat vaše údaje spolu s údaji Google Analytics pro vytváření seznamů cílových skupin pro aktivity v rámci remarketingu napříč všemi zařízeními. Za tímto účelem shromažďuje Google Analytics na našich stránkách nejprve vaše ID ověřené Google, které je spojeno s vaším účtem Google (také osobní údaje). Následně Google Analytics propojí vaše ID dočasně s vašimi údaji Google Analytics pro optimalizaci našich cílových skupin.

Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete to pomocí příslušných nastavení v sekci „Můj účet“ vašeho účtu Google zrušit.

Econda

Pro přizpůsobování těchto webových stránek aktuálním potřebám a také pro jejich optimalizaci jsou shromažďovány a ukládány anonymizované údaje pomocí řešení a technologií firmy econda GmbH (econda) a z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily s pseudonymy. Za tímto účelem mohou být používány soubory cookie, které umožňují opětovnou identifikaci určitého internetového prohlížeče.

Uživatelské profily nicméně nejsou bez výslovného souhlasu návštěvníka spojovány s daty o nositeli pseudonymu. Zejména jsou IP adresy bezprostředně po příchodu znečitelněny, aby nebylo možné přiřazovat uživatelské profily k IP adresám.

Návštěvníci těchto webových stránek mohou toto shromažďování a ukládání dat kdykoli do budoucna zrušit zde: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out.

Kenshoo

Na našich webových stránkách používáme službu pro analýzu webových stránek s bid managementem Kenshoo Ltd. Pro přizpůsobování našich stránek a také pro jejich optimalizaci jsou přitom v souhrnné podobě shromažďovány a ukládány anonymizované údaje o použití. Také tato služba pro analýzu webových stránek používá soubory cookie (viz 4.2). Shromažďování, ukládání a používání vašich (anonymně shromažďovaných) dat uživatele můžete kdykoli odmítnout. Za tímto účelem použijte opt-out funkci Kenshoo (http://match.xg4ken.com/services/fb/optout).

Analýza webových stránek Hotjar

Tyto webové stránky používají Hotjar, analytický nástroj firmy Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Pomocí tohoto nástroje můžeme měřit a vyhodnocovat údaje o chování uživatelů (kliknutí, pohyby myší, rozsah posouvání, atd.) na našich webových stránkách. Informace o vaší návštěvě našich webových stránek, které jsou přitom generovány pomocí „Tracking Code“ a souborů „cookie“, jsou odesílány na server Hotjar v Irsku a tam ukládány.

Pomocí Tracking Code dochází ke shromažďování informací. K těm patří: IP adresa vašeho zařízení (shromážděna a uložena v anonymizované podobě), vaše e-mailová adresa včetně vašeho jména a příjmení, pokud jste nám je na našich webových stránkách sdělili, geografická poloha (pouze země) a také log data, jako například referenční domény, navštívené stránky, atd. Hotjar používá tyto informace pro vyhodnocování používání našich webových stránek vaší osobou, vytváření reportů o používání, a také ostatních služeb, které se týkají používání webových stránek a internetové vyhodnocování webových stránek.

Hotjar používá pro poskytování služeb také služby externích společností, jako například Google Analytics a Optimizely. Tito externí poskytovatelé mohou ukládat informace, které odesílá váš prohlížeč v rámci vaší návštěvy webových stránek, jako například soubory cookie nebo dotazy na IP adresu. Podrobnější informace o tom, jakým způsobem Google Analytics a Optimizely ukládá a používá příslušné údaje, jsou uvedeny v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde: https://www.hotjar.com/privacy. Shromažďování údajů službou Hotjar můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz a budete postupovat podle tamějších pokynů: Hotjar Opt-Out.

ProductsUp

Pro měření úspěšnosti našich nabídek v cenových srovnáních atd. používáme ProductsUp, přičemž je při tom stránkou cenového srovnání vždy shromážděn zcela anonymně jeden soubor cookie o tom, zda a v jaké výši byl na našich stránkách proveden nákup. Poskytovatelem je Products Up GmbH, Bahnhofstr. 5, 91245 Simmelsdorf https://www.productsup.com/privacy-policy/.

Google Optimize

Používáme službu Google Optimize, abychom zvýšili atraktivnost, vylepšili obsah a funkce našich webových stránek tím, že nahráváme nové funkce a obsah určitému procentuálnímu podílu našich uživatelů, abychom mohli provádět statistické vyhodnocování změny používání. Google Optimize používá soubory cookie, pomocí kterých je umožněna optimalizace a analýza používání našich webových stránek vaší osobou. Google využívá tyto informace pro vyhodnocování používání našich webových stránek vaší osobou, aby bylo možné vytvářet zprávy o testu optimalizace a příslušných aktivitách na webových stránkách a poskytovat další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa odesílaná vaším prohlížečem není slučována s ostatními údaji Google.

Podmínky použití Google Analytics a informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na následujícím odkazu: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a na https://policies.google.com/?hl=cz.

Google AdSense

Na našich webových stránkách používáme Google AdSense. Google AdSense je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, pro integraci reklamních sdělení. Google-AdSense používá tzv. soubory „cookie“, čili textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Dále používá Google AdSense takzvané sledovací pixely (web beacons).

Pomocí těchto sledovacích pixelů může Google vyhodnocovat informace, jako například tok zákazníků na našich stránkách. Tyto informace jsou vedle vaší IP adresy a shromažďování zobrazených webových formátů odesílány do Google v USA, tam jsou uloženy a Google je ze smí předávat svým smluvním partnerům. Google nicméně neslučuje vaši IP adresu s ostatními údaji, které jsou o váš uloženy.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás nicméně na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Použitím našich webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováváním osobních údajů o vaší osobě způsobem a za účelem uvedeným výše.

Google Remarketing

Tyto webové stránky používají funkci remarketingu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Tato funkce slouží k zobrazování reklamních sdělení návštěvníkům webových stránek dle zájmu v rámci reklamní sítě Google. Tato technologie nám umožňuje zapínat po vaší návštěvě našich webových stránek automatickou reklamu zacílenou na konkrétní skupinu. Reklamy se řídí produkty a službami, na které jste klikli při své poslední návštěvě našich webových stránek. Za tímto účelem jsou ve vašem prohlížeči ukládány tzv. soubory „cookie“, které umožňují opětovně identifikovat návštěvníka při spuštění těchto webových stránek, které jsou součástí reklamní sítě Google. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem prohlížeči při návštěvě našich webových stránek. Google přitom běžně ukládá informace, jako například IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho dotazu. Tyto informace slouží pro přiřazení webového prohlížeče k určitému počítači. Na stránkách Google se poté návštěvníkovi mohou zobrazovat webové reklamy, které se vztahují na obsah, který návštěvník předtím spustil na webových stránkách, které používají funkci remarketingu Google.

Pokud jste souhlasili na https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated s používáním, aby Google spojil váš pobyt na webových stránkách s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google byly používány pro personalizaci reklamních sdělení, bude funkce remarketingu fungovat napříč všemi zařízením. Přitom Google ID shromažďuje vaše Google ID a používá ho za účelem identifikace napříč všemi zařízeními. Podle vlastních údajů Google při tomto procesu zásadně neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud byste si funkci remarketingu Google přesto nepřáli, můžete ji deaktivovat kliknutím na Opt-Out.

Ukládání souborů cookie můžete také zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás nicméně na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Další informace o tom, jak Google používá soubory cookie, jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů Google.

Facebook Custom Audiences Pixels

Abychom mohli návštěvníkům našich webových stránek při jejich pobytu na Facebooku prezentovat požadovaná reklamní sdělení, používáme službu „Custom Audiences Pixel“ společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Za tímto účelem jsme na naše webové stránky implementovali Pixel společnosti Facebook, prostřednictvím kterého se při návštěvě našich webových stránek naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook.

Přitom je na server společnosti Facebook odeslána informace o vaší návštěvě našich webových stránek a Facebook přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Bližší informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook a také o příslušných právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy.

Pokud chcete popsané propojení se službou společnosti Facebook zrušit, můžete tak učinit kliknutím na tento odkaz: Opt-Out

Facebook „Přihlášení pomocí Facebooku“

Na našich stránkách používáme komponenty společnosti Facebook.com. Facebook je služba společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Zde používáme funkci „Facebook Connect“, kterou nabízí Facebook.

Pokud chcete použít tuto funkci, budete nejprve přesměrováni na stránky Facebooku. Tam budete vyzváni k přihlášení pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. My se o vašich přihlašovacích údajích nedozvíme. Pokud jste k Facebooku již přihlášeni, bude tento krok přeskočen.

Následně vám Facebook sdělí, které údaje nám byly odeslány (veřejný profil, seznam přátel, e-mailová adresa a aktuální bydliště). To potvrdíte tlačítkem „OK“. S pomocí odeslaných údajů vytvoříte svůj zákaznický účet, přičemž váš seznam přátel samozřejmě nebudeme ukládat. Trvalé propojení vašeho zákaznického účtu s vašim účtem na Facebooku nad rámec této relace není prováděno.

Informace o účelu shromažďování osobních údajů a dalším zpracovávání a používání osobních údajů společností Facebook a také vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí jsou uvedeny v upozornění na ochranu osobních údajů na Facebooku.

Instagram

Na našich webových stránkách jsou vloženy plug-iny a rozhraní API sociální sítě Instagram. Plug-in Instagram poznáte podle tlačítka „Instagram“ na našich webových stránkách. Při kliknutí na tlačítko Instagram, pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, může dojít k propojení obsahu našich stránek na vašem profilu na Instagramu. Na základě toho může Instagram přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme důrazně na to, že jako provozovatel těchto stránek nezískáváme jakékoli informace o obsahu přenášených údajů ani o jejich používání na Instagramu.

Další informace o prohlášení o ochraně osobních údajů na Instagramu jsou uvedeny zde: http://instagram.com/about/legal/privacy.

Criteo (personalizovaná reklama)

Tyto webové stránky využívají navíc službu Criteo-Service společnosti Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie. Pomocí této služby jsou nabízeny cílené reklamy uživatelům, kteří naše webové stránky již jednou navštívili a projevili zájem o naše služby. Tyto reklamy se zobrazují jak na našich webových stránkách, tak také na stránkách, které rovněž používají službu Criteo. Zobrazování této reklamy probíhá na základě informací o návštěvě příslušných internetových stránek, které jsou mj. uloženy v souborech cookie v počítači uživatele. Tyto textové soubory jsou načítány v rámci navazujících návštěv webových stránek pro cílená produktová doporučení.

Za tímto účelem se v souborech cookie uloží náhodně generované identifikační číslo. Toto číslo ani tyto informace o vaší návštěvě internetových stránek vám nemohou být osobně přiřazeny. Tyto údaje nejsou v žádném případě používány pro identifikování vaší osoby jako návštěvníka našich webových stránek.

Ukládání a používání informací službou Criteo můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz (http://www.criteo.com/privacy/) a nastavíte zde parametr „Opt-Out“ na „ON“. Při výběru „ON“ se ve vašem prohlížeči nastaví nový soubor cookie (Opt-Out cookie). Tento soubor cookie signalizuje službě Criteo, že Criteo nebude smět shromažďovat ani zpracovávat žádné údaje o vašem využívání internetu.

Nastavením parametru na „OFF“ můžete tuto funkci opět aktivovat. Mějte na paměti, že toto nastavení musí být provedeno pro každý prohlížeč, který používáte. Pokud budou ve vašem prohlížeči smazány všechny soubory cookie, dotkne se to také souborů cookie pro zrušení registrace (Opt-Out cookie).

Awin

Osoba zodpovědná za zpracování integrovala do těchto internetových stránek komponenty Awin. Awing je německá partnerská síť, která nabízí partnerský marketing. Partnerský marketing představuje formu prodeje s využitím internetu, který umožňuje komerčním provozovatelům internetových stránek, takzvaným merchants nebo advertisers, zobrazovat reklamu, která je většinou zpoplatněna na kliknutí nebo provizní bázi, na internetových stránkách externích poskytovatelů, tj. prodejních partnerů, kteří se nazývají affiliates nebo publishers. Merchant poskytne partnerské síti reklamní prostředek, tj. reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek internetové reklamy, který následně affiliate integruje na vlastních internetových stránkách nebo ho bude inzerovat přes jiné kanály, jako například keyword advertising („reklama podle klíčového hesla“) nebo e-mailový marketing. Provozovatelem Awin je Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo. Awin používá na IT systému dotčené osoby soubory cookie. Soubor tracking cookie Awin o vás neukládá žádné osobní údaje. Ukládáno je pouze identifikační číslo partnera („affiliate“), tj. partnera, který přivádí potenciálního zákazníka, a také pořadové číslo návštěvníka internetových stránek a reklamního prostředku, na který bylo kliknuto. Účelem ukládání těchto údajů je zprostředkování provize mezi merchant a affiliate, která je realizována přes síť partnera, tj. Awin.

Dotčená osoba může nastavení souborů cookie z našich internetových stránek odmítnout, anebo nastavit parametr Opt-Out a tím trvale zabránit ukládání souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče také zabrání, aby Awin nastavil soubor cookie na IT systému dotčené osoby. Kromě toho lze soubor cookie, nastavený Awin, kdykoli smazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu. Platná ustanovení ochrany osobních údajů Awin jsou uvedena na https://www.awin.com/gb/privacy abgerufen werden.

Dognet

Toto je affiliate síť. Společnost, která zpracovává data: Quality Unit, s.r.o., Polus Tower 1, Vajnorská 100/A, 831 04 Nové Mesto, Bratislava, Slovensko Účely zpracování dat. Toto představuje právní základ, který GDPR vyžaduje pro všechny účely zpracování. Společnými právními základy jsou čl. 1 odst. 6 písm. a) GDPR, pokud uživatel dal svůj souhlas a čl. 1 odst. 6 písm. f), pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro poskytování služeb. Affiliate marketing: Sběr dat Použité technologie: Cookies Shromážděná data: Tento seznam představuje všechna (osobní) data, která jsou shromažďována prostřednictvím nebo používáním této služby. Informace o objednávce v e-shopu (ID objednávky, celkové náklady, ID produktu, měna a některé další volitelné údaje bez osobních údajů o zákazníkovi) ID návštěvníka

Affilate ID ID účtu obchodníka IP adresa zákazníka Podrobnosti o affiliatu, na jejíž odkaz/banner bylo kliknuto ID banneru, ID kampaně Datum návštěvy Časová platnost konkrétního PAPVisitorId Odkazující URL User agent

V následujícím textu je uveden požadovaný právní základ pro zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. GDPR

Doba uchování je doba, po kterou jsou shromážděná data uložena pro účely zpracování. Údaje je třeba vymazat, jakmile již nejsou potřebné pro uvedené účely zpracování. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely zpracování. Příjemci dat Lead Media s.r.o., Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovensko Pověřenec pro ochranu osobních údajů Níže najdete e -mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatelské společnosti. [email protected] Kliknutím sem si přečtete zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů. https://www.postaffiliatepro.com/privacy-policy/.

Bing Ads

Na našich stránkách využíváme službu Conversion Tracking společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads přitom ve vašem počítači nastaví soubor cookie, když na naše webové stránky přejdete přes reklamu Microsoft Bing. Microsoft Bing a my můžeme tímto způsobem identifikovat, zda někdo klikl na reklamu, byl přesměrován na naše webové stránky a přešel na předem určenou cílovou stránku (konverzní stránka). Při tom se dozvíme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a poté byli přesměrováni na konverzní stránku. Nejsou sdělovány žádné osobní informace o totožnosti uživatele.

Pokud si přejete, aby Microsoft nepoužíval dle výše uvedené specifikace informace o vašem prohlížení, můžete příslušné soubory cookie za tímto účelem odmítnout – například provedením nastavení v prohlížeči, které všeobecně deaktivuje automatické nastavování souborů cookie. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvářených pomocí souborů cookie a týkajících se používání webových stránek vaší osobou a také zpracovávání těchto údajů společností Microsoft, a to zrušením registrace na následujícím odkazu: http://choice.microsoft.com/cs-CZ/opt-out. Další informace týkající se ochrany údajů a používání souborů cookie ze strany Microsoftu a Bing Ads naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft na odkazu https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají Google Tag Manager. Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Tento nástroj zajišťuje aktivaci dalších tagů, které shromažďují podle okolností údaje z vaší strany. Google Tag Manager k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla na úrovni domény nebo souborů cookie provedena deaktivace, bude platit pro všechny tagy pro sledování, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manageru. Další informace o ochraně osobních údajů Google pro tento nástroj jsou uvedeny zde: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy.

Fitanalytics

Za účelem poradenství ohledně velikost oblečení nabízíme on-line poradce, který vám poskytne během objednávkového procesu podporu při výběru vhodné velikosti oblečení. Tohoto poradce lze otevřít na stránce detailu výrobku kliknutím na tlačítko „Poradenství pro výběr vhodné velikosti“, přičemž provozovatelem je Fit Analytics GmbH, Sanderstraße 28, 12047 Berlín. Při používání tohoto poradce můžete na žádost odesílat Fit Analytics níže uvedené údaje, aby vám bylo zasláno doporučení ohledně výběru vhodné velikosti. Tyto údaje o používání shromažďuje Fit Analytics výhradně v anonymní podobě a zpracovává je za účelem výpočtu vhodné velikosti pro každého jednotlivého zákazníka a také průběžné optimalizace doporučení metody, která je základem tohoto výpočtu. Ukládání souborů cookie pro relace můžete pomocí příslušného nastavení vašeho webového prohlížeče zakázat. O informace o vámi uložených údajích nebo jejich smazání můžete požádat s uvedeným ID relace, které je uloženo ve vašem souboru cookie pro relace, na Fit Analytics ([email protected]). Jelikož Fit Analytics neukládá žádné osobní identifikovatelné údaje o vaší osobě, lze informace, resp. smazání provést pouze na základě uvedení ID relace. Další informace a kontaktní údaje pro další informace jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů Fit Analytics.

Zyseme

Pokud používáte nástroj ZyseMe, budou vaše anonymizovaná data předávána společnosti beonD GmbH, Kulturbrauerei Haus 4.H, Schönhauser Allee 36-38. ZyseMe tyto údaje zpracovává v našem pověření. Prostřednictvím příslušné smlouvy o zpracování objednávek jsme zajistili, že Vaše osobní údaje budou také společností ZyseMe zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně dat.

ZyseMe přenáší vaše anonymizovaná data Vámi zvolenému výrobci košil. Právním základem pro předání příslušnému výrobci je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR) a zahájení nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR). V rámci zpracování objednávky používá společnost ZyseMe subdodavatele Heroku se sídlem v USA.

Heroku je součástí salesforce.com Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105. Salesforce je držitelem certifikace EU-US Privacy Shield, a poskytuje tak dostatečné záruky přiměřené úrovně ochrany údajů.

Behamics

Tyto webové stránky používají technologie společnosti behamics AG pro individualizaci obsahu webových stránek, realizaci podnětů k akci, a také provádění anonymních testů pro optimalizaci uživatelské přívětivosti. Poskytovatel behamics AG shromažďuje pseudonymizované informace o používání a nákupním chování v našem e-shopu, abychom vám tímto mohli zajistit nakupování ušité přímo vám na míru. Pro další informace a Opt-Out klikněte sem here přečtěte si ustanovení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů.

Picalike

Používáme služby společnosti picalike GmbH, Rothenbaumchaussee 7, 20148 Hamburk pro zobrazování personalizovaných produktových doporučení a příslušnou optimalizaci nabídky pro naše zákazníky. Za tímto účelem používáme také soubory cookie. Údaje jsou shromažďovány výhradně v anonymizované podobě. Podrobné informace jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti picalike.

Usercentrics

Tento web používá technologii „Cookie Consent“ k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem zařízení a s jejich dokumentováním v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, webová stránka: (dále jen „Usercentrics“).

Když vstoupíte na náš web, budou do Usercentrics přenášena následující data:

 • váš souhlas, resp. zrušení vašeho souhlasu
 • vaše IP adresa
 • informace o vašem prohlížeči
 • informace o vašem koncovém zařízení
 • čas vaší návštěvy webové stránky

Kromě toho Usercentrics uloží ve vašem prohlížeči soubor cookie, aby vám mohl přiřadit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděná data budou uložena, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, o vymazání samotného souboru cookie od Usercentrics nebo dokud nezanikne účel pro ukládání dat. Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny.

Používání Usercentrics probíhá za účelem získání právně požadovaného souhlasu s nasazením souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Userlike Live-Chat

Tato webová stránke používá Userlike, software podobný živému chatu společnosti Userlike UG (s omezeným ručením), Deisterweg 7, 51109 Kolín na Rýnem. Userlike používá soubory „cookie“, textové soubory ukládané na vašem počítači, které umožňují osobní zábavu v podobě chatu v reálném čase s vámi na webových stránkách.

Soubor cookie Userlike nastaví plug-in Live-Chat, abyste mohli využívat živého chatu, otevírat chat během prohlížení webových stránek a mít ho přiřazen stále ke stejnému operátorovi. Informace o vašem používání a s tím související údaje Live-Chat jsou shromažďovány, ukládány a zpracovávány na serverech Userlike v Německu. Další informace jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů Userlike UG (s omezeným ručením): https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

App Center

Naše aplikace používá službu diagnostiky chyb „AppCenter Analytics“ poskytovanou společností Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA (dále jen „Microsoft“).

Pokud dojde při používání aplikace k jejímu selhání nebo neočekávaným chybám, budou společnosti Microsoft zaslány specifické informace, konkrétně typ zařízení, verze operačního systému, datum a čas chyby, země, z níž dotaz pochází, a nastavený jazyk operačního systému.

„AppCenter Analytics“ se bude používat výhradně bez informací o vaší IP adrese nebo jiných osobních údajích. Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na: https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected.

Newsletter

Pro zasílání newsletteru používáme takzvanou metodu Double Opt-In, tj. že vám newsletter budeme zasílat e-mailem pouze tehdy, pokud jste nám předtím výslovně potvrdili, že máme službu zasílání newsletterů aktivovat. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu potvrdili, že chcete náš newsletter dostávat. Při vašem přihlášení k našemu newsletteru uložíme vaši IP adresu a datum. Toto uložení bude sloužit jako doklad pro případ, že by nějaká třetí strana zneužila vaši e-mailovou adresu, aby vás bez vašeho vědomí či informování přihlásila k odběru newsletteru. Pokud od nás později nebudete chtít dostávat žádné newslettery, můžete tento souhlas kdykoli zrušit, aniž by tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů. Odhlášení z odběru novinek můžete provést e-mailem na adrese [email protected].

Zákaznický účet

Pro každého zákazníka, který je příslušně zaregistrován, vytvoříme heslem chráněný přístup k jeho údajům (zákaznický účet), které jsou u nás uloženy. Zde si můžete zobrazit informace o svých dokončených, otevřených a nedávno odeslaných objednávkách a údaje o své adrese, bankovním spojení a newsletteru.

Tímto se zavazujete, že budete s osobními přístupovými údaji zacházet důvěrně a nebudete je zpřístupňovat třetím stranám. Nepřebíráme záruku za zneužívání hesel, ledaže bychom za zneužití zodpovídali.

Ověření platební schopnosti

Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší možnosti výběru platební metody, musíme nejprve sebe i vás ochránit před jejím zneužitím. Za tímto účelem zasíláme pro ověření platební schopnosti požadované osobní údaje, včetně vaší adresy, firmě creditPass, c/o TeleGo GmbH, Mehlbeerenstraße 4, 82024 Taufkirchen, která provede na základě matematicko-statistických metod příslušné ohodnocení. Do výpočtu hodnoty pravděpodobnosti se použije také vaše adresa. V této souvislosti je společnost Hirmer GROSSE GRÖSSEN Online GmbH oprávněna si přes creditPass vyžádat – od HIT Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH, Eiffestraße 76, 20537 Hamburk, od infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, od CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss a také od Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburk – informace o platební schopnosti a získávat a ukládat je za za účelem ověření adresy a kontroly doručitelnosti firmou Deutsche Post Direkt Sträßchensweg 10, 53113 Bonn.

Získané informace o statistické pravděpodobnosti platební neschopnosti („Hodnota pravděpodobnosti") použijeme pro uvážlivé rozhodnutí o platebních možnostech, které vám poskytneme.

Nebudete-li souhlasit s platební metodou / platebními metodami, které vám byly nabídnuty na základě tohoto automatizovaného procesu, můžete nás kontaktovat písemně poštou nebo zasláním e-mailu na [email protected]. Poté znovu přezkoumáme své rozhodnutí s ohledem k vašemu stanovisku. S předáváním údajů třetím osobám můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas. Za tímto účelem stačí poslat zprávu v textové podobě (např. e-mailem, faxem, poštou). V této souvislosti bychom vás nicméně chtěli upozornit na to, že v takovém případě budete moci využít již jen platební metody Platba předem.

YouTube im erweiterten Datenschutzmodus

Používáme videa poskytovatele YouTube. Tato videa byla integrována v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Stejně jako většina webových stránek používá nicméně i YouTube za účelem shromažďování informací o návštěvnících svých webových stránek soubory cookie. YouTube používá tyto soubory mimo jiné pro shromažďování statistik o videích, pro zamezení podvodům a pro zlepšování uživatelské přívětivosti.

I z tohoto důvodu je navazováno spojení se sítí Google DoubleClick. Při spuštění videa tak může dojít ke spuštění dalších procesů zpracovávání osobních údajů. To nemůžeme nijak ovlivnit. Další informace o ochraně osobních údajů na YouTube jsou uvedeny v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů na: https://support.google.com/youtube/answer/7671399.

Google Doubleclick

Doubleclick by Google je služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google"). Doubleclick by Google používá soubory cookie pro zobrazování relevantních reklamních sdělení. Za tímto účelem je vašemu prohlížeči přiděleno pseudonymní identifikační číslo (ID), aby bylo možné kontrolovat, jaká reklama byla ve vašem prohlížeči zobrazena a která byla vyvolána. Soubory cookie neobsahují žádné osobní informace. Použití souborů cookie DoubleClick umožňuje Googlu a jeho partnerských webovým stránkám pouze zapnutí reklam na základě předchozí návštěvy našich nebo jiných webových stránek na internetu.

Informace vytvářené soubory cookie odesílá společnost Google za účelem vyhodnocování na server do USA a tam je ukládá. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů dohody „Privacy Shield“ a je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA. Odesílání údajů Googlem třetím osobám probíhá pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci smluvního zpracovávání osobních údajů. Google vaše osobní údaje v žádném případě neslučuje s údaji, které o vás shromažďuje.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů společností Google a zpracováváním osobních údajů výše uvedeným způsobem a za uvedeným účelem. Ukládání souborů cookie můžete také zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás nicméně na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvářených pomocí souborů cookie a týkajících se používání webových stránek pro Google a zpracovávání těchto údajů společnosti Google stažením a nainstalováním plug-inu prohlížeče uvedeného na odkazu pod bodem deaktivace rozšíření DoubleClick. Případně můžete soubory cookie Doubleclick deaktivovat nastavením parametru Opt-Out.

Google reCaptcha

Pro ochranu vašich zakázek zadávaných přes internetový formulář používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google). Tento dotaz slouží pro rozlišování, zda byly údaje zadány člověkem, nebo zda došlo ke zneužití prostřednictvím automatizovaného zadání strojem. Tento dotaz zahrnuje zaslání IP adresy a popř. dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA.

Za tímto účelem jsou vámi zadané údaje odesílány do Google a tam dále použity. Použitím reCAPTCHA vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vámi provedená identifikace bude zahrnuta do digitalizace předchozích děl. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Ve spolupráci s provozovatelem těchto webových stránek Google tyto informace používá za účelem vyhodnocování používání této služby vaší osobou. IP adresa odesílaná v rámci reCaptcha z vašeho prohlížeče není slučována s jinými údaji Google. Pro tyto údaje platí odlišná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů. Další informace o směrnicích Google pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Tato webová stránka používá Google Maps pro zobrazování map a vytváření plánů cesty.

Služba Google Maps je provozována společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Použitím Google Maps na těchto webových stránkách vyjadřujete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováváním a také používáním automaticky shromažďovaných a také vámi zadaných osobních údajů společností Google, některým z jeho zástupců, nebo externím poskytovatelem služeb.

Podmínky používání Google Maps jsou uvedeny zde.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Google Maps je uvedeno zde.

Sizolution

Tento nástroj umožňuje poskytovat našim zákazníkům doporučení ohledně velikosti. Za tímto účelem vyplní naši zákazníci formulář nebo nám zašlou fotografii své postavy. Použitím tohoto nástroje můžeme poté našemu zákazníkovi poskytnout orientační doporučení ohledně velikosti oblečení a doporučit mu také vhodný střih. Shromažďovány jsou následující druhy osobních údajů: údaje o postavě / fyzické konstituci (např. výška, váha), které nepředstavují žádné údaje o zdravotním stavu ve smyslu čl. 9 §1 GDPR; fotografie zákazníka; on-line chování a historie nákupů a vratek zákazníka. Sizolution GmbH používá Yandex a Hotjar pro sledování používání widgetů. Tyto služby jsou používány pro další zdokonalování widgetů a neovlivňují negativně jejich základní funkci. Sizolution GmbH nepoužívá externí řešení pro sledování.

Bezpečnost

Provedli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření pro ochranu vašich údajů proti ztrátě, zničení, manipulaci a nepovolenému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci a také naši partneři jsou povinni dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů. Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou tyto údaje před provedením přenosu zašifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou zneužít třetí strany. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému procesu zdokonalování a naše prohlášení o ochraně osobních údajů jsou neustále modifikována. Ujistěte se, zda máte nejnovější verzi.

Práva dotčených osob

Máte právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích, jejich úpravu, smazání nebo omezení jejich zpracovávání, dále máte právo zrušit souhlas se zpracovávání vašich osobních údajů a také právo na přenositelnost dat a také podání stížnosti dle podmínek práva na ochranu osobních údajů.

Právo na informace:

Můžete od nás požadovat informace o tom, zda a v jakém rozsahu jsou vaše údaje zpracovávány.

Právo na úpravu:

Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete od nás kdykoli požadovat jejich úpravu, resp. doplnění.

Právo na smazání:

Můžete od nás požadovat smazání svých údajů, pokud je zpracováváme nezákonně nebo pokud takové zpracovávání zasahuje nepoměrně do vašich oprávněných chráněných zájmů. Mějte prosím na paměti, že mohou existovat důvody, které mohou bránit okamžitému smazání, např. v případě zákonem upravených povinností pro archivaci údajů. Nehledě na ochranu vašeho práva na smazání vaše údaje okamžitě a úplně smažeme, pokud tomu nebude bránit žádná příslušná obchodně právní ani zákonná archivační lhůta.

Právo na omezení zpracovávání:

Můžete od nás požadovat omezení zpracovávání vašich údajů, pokud

 • budete rozporovat správnost údajů, a to po dobu, která nám umožní ověřit jejich správnost,
 • je zpracovávání údajů nezákonné, vy nicméně odmítnete jejich smazání nebo budete požadovat omezení jejich používání,
 • údaje pro zamýšlený účel již nebudeme potřebovat, vy nicméně tyto údaje budete potřebovat pro uplatnění nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vyjádříte nesouhlas se zpracováváním osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů:

Můžete od nás požadovat, abychom vaše údaje, které jste nám poskytli, dali k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a abyste tyto údaje mohli předat prostřednictvím nás bez jakéhokoli omezení jiné zodpovědné osobě, pokud

 • jsou mezi námi tyto údaje zpracovávány na základě souhlasu, který jste nám neodvolatelně udělili, nebo za účelem plnění smlouvy, a
 • toto zpracovávání probíhá pomocí automatizovaného procesu.

V případě technické realizovatelnosti od nás můžete požadovat přímé přenesení vašich údajů jiné zodpovědné osobě.

Právo na zrušení souhlasu::

Zpracováváme-li vaše údaje z oprávněného zájmu, můžete kdykoli zrušit souhlas s takovým zpracováváním údajů; to bude platit také pro určité profilování opírající se o tato ustanovení. Vaše údaje poté již nebudeme zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat naléhavé důvody vyžadující ochranu pro zpracovávání, které by převážily nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo by zpracovávání sloužilo pro uplatnění, vykonávání nebo obhajobu právních nároků. Souhlas se zpracováváním vašich údajů za účelem přímé propagace můžete kdykoli zrušit bez uvedení důvodu.

Právo na stížnost::

Jste-li toho názoru, že jsme při zpracovávání vašich údajů porušili české nebo evropské zákony na ochranu osobních údajů, žádáme vás, abyste nás kontaktovali, abychom mohli vyjasnit případné nesrovnalosti. Samozřejmě máte také právo se obrátit na příslušný dozorčí orgán, obvodní kontrolní úřad pro dohled na ochranu osobních údajů. Budete-li chtít vůči nám uplatnit některé z uvedených práv, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě pochybností můžeme požadovat doplňující informace pro potvrzení vaší totožnosti.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Vyhrazujeme si právo na změnu našich prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud by to bylo nutné vzhledem k novým technologiím. Ujistěte se, zda máte nejnovější verzi. V případě provádění zásadních změn v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vám tuto skutečnost oznámíme na našich webových stránkách.

Všichni zájemci a návštěvníci našich internetových stránek nás mohou kontaktovat s ohledem na dotazy týkající se ochrany osobních údajů na adrese:

Matthias Hassler LL.M.

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Řezno

Tel.: 0941 2986930

Fax: 0941 29869316

E-Mail: [email protected]

Internet: www.projekt29.de

Pokud by osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů nebyla schopná vyřídit vaši žádost k vaší spokojenosti, máte v každém případě právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu pro kontrolu osobních údajů.

Loading