Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro online obchod

1. Všeobecně

1.1 Provozovatelem je společnost Hirmer Grosse Grössen Online GmbH, Stahlgruberring 20, Stahlgruberring 20, 81829 Mnichov, Německo, telefon: +420 228 880 175, pondělí - pátek 9:00 - 18:00 hod., e-mail: [email protected] (v dalším textu: „my “).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí ve svém aktuálním znění pro smluvní vztah mezi námi a kupujícím, který kupuje zboží z našeho internetového obchodu; tento smluvní vztah vznikne online.

1.3 Nepoužijí se žádné všeobecné obchodní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s následujícími ustanoveními nebo se od nich liší.

1.4 Podle § 13 německého občanského zákoníku (BGB) je „spotřebitelem“ každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její samostatně výdělečné činnosti.

2. Uzavření smlouvy, přístupnost údajů o smlouvě po uzavření smlouvy

2.1 Zboží lze objednávat výhradně na naší domovské stránce.

2.2 Poté, co jste jako kupující na naší domovské stránce vybrali pomocí položky nabídky „přidat do košíku“ veškeré zboží, které si přejete zakoupit, dále jste zadali údaje potřebné pro objednávku zboží (jméno, adresu a případně jinou adresu pro doručení) a ve třetím kroku jste vybrali jeden z možných způsobů platby (položka 4), zobrazí se všechny tyto údaje opět v plném rozsahu v přehledu. Poté máte možnost zkontrolovat všechny zadané údaje a v případě potřeby nebo svého přání zadat další změny.

2.3 Pokud v některém dalším kroku objednáte zboží kliknutím na položku nabídky „Koupit nyní“, činíte nabídku ve smyslu § 145 německého občanského zákoníku (BGB) na uzavření kupní smlouvy na zboží, které se nachází v nákupním košíku.

2.4 Potvrzení o přijetí vaší objednávky obdržíte e-mailem (potvrzení o přijetí). Potvrzení o přijetí je pouhým oznámením, že jsme objednávku skutečně přijali. Pokud jste si objednali zboží na dobírku nebo na fakturu, nejedná se ještě o přijetí vaší nabídky k uzavření smlouvy.

2.5 Uzavření smlouvy

2.6 Pokud jste si objednali zboží na dobírku nebo na fakturu, platí:

2.6.1 Smlouva mezi vámi a námi je uzavřena teprve tehdy, když do 5 dnů přijmeme vaši nabídku odesláním zboží a dalšího e-mailu, ve kterém vám potvrdíme odeslání zboží (potvrzení o odeslání). Přijetím nabídky z naší strany je kupní smlouva mezi vámi a námi uzavřena pouze na zboží uvedené v potvrzení o odeslání. Zboží z jedné a téže objednávky, které není uvedeno v potvrzení o odeslání, není zahrnuto do kupní smlouvy. Pokud neobdržíte potvrzení o odeslání, nebyla uzavřena žádná kupní smlouva.

2.6.2 Pokud by zboží nebylo v době objednávky skladem, ale v nejbližších dnech bude opět k dispozici, obdržíte před výběrem způsobu platby informaci o možnosti částečné dodávky. Poté se můžete rozhodnout, zda chcete učinit nabídku na koupi i té části objednávky, která bude k dispozici až později. Zboží, které může být doručeno až později, vám bude zasláno samostatnou zásilkou co nejdříve. Pokud do 14 dnů neobdržíte potvrzení o odeslání zboží, které může být dodáno až později, máte právo odvolat svou nabídku na koupi zboží, které může být dodáno až později. Přepravní náklady nebo případně poplatky za dobírku (bod 5) se i v případě dílčích dodávek hradí pouze jednou (platí se při první dílčí dodávce).

2.7 Pokud jste zaplatili předem (platba kreditní kartou, okamžitým bankovním převodem, PayPal, Amazon Pay, inkasem, uplatněním poukazu), platí následující ustanovení:

2.7.1 Vaši nabídku přijmeme ihned po obdržení objednávky. Přijetím nabídky z naší strany je uzavřena kupní smlouva na objednané zboží mezi vámi a námi.

2.7.2 Pokud zboží není skladem, jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě vás budeme neprodleně informovat. Poté se můžete rozhodnout, zda chcete učinit nabídku na koupi i té části objednávky, která bude k dispozici až později. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile tuto novou nabídku na koupi písemně přijmeme (stačí e-mailem). Zboží, které může být doručeno až později, vám bude zasláno samostatnou zásilkou co nejdříve. Pokud do 14 dnů neobdržíte potvrzení o odeslání zboží, které může být dodáno až později, máte právo odvolat svou nabídku na koupi zboží, které může být dodáno až později. Přepravní náklady nebo případně poplatky za dobírku (bod 5) se i v případě dílčích dodávek hradí pouze jednou (platí se při první dílčí dodávce).

2.7.3 Upozorňujeme, že veškeré zboží prodáváme pouze v množství běžném pro domácnosti. To se týká jak množství zboží objednaného v rámci jedné objednávky, tak i zadání několika objednávek stejného zboží, kdy jednotlivé objednávky tvoří množství odpovídající běžným potřebám domácnosti.

2.8 Můžeme se rozhodnout objednávky nepřijmout. Rozhodnutí o tom je na našem svobodném uvážení. Pokud vaši nabídku smlouvy nepřijmeme, budeme vás o tom neprodleně písemně informovat (stačí e-mailem). To platí zejména pro objednávky ze zahraničí nebo dodávky do zahraničí.

2.9 Tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, si můžete i po uzavření smlouvy prohlédnout na naší domovské stránce. Zbytek textu smlouvy se u nás neukládá a po dokončení procesu objednávky jej již nelze vyhledat. Údaje o objednávce si však můžete vytisknout ihned po jejím odeslání nebo jsou uvedeny v potvrzení objednávky, které vám bylo zasláno.

3. Podstatné smluvní závazky, vyšší moc

3.1 Po uzavření smlouvy jsme povinni co nejdříve odeslat objednané zboží na dodací adresu uvedenou v objednávce. Vy jste povinni zaplatit cenu zboží (bod 4) a náklady na dopravu a případně náklady na dobírku (bod 5).

3.2 Naše lhůta plnění se přiměřeně prodlouží, pokud je nedodržení doby plnění způsobeno událostí vyšší moci, tj. nepředvídatelnou událostí, kterou nemůžeme nijak ovlivnit a za kterou neneseme žádnou odpovědnost (např. úřední opatření a nařízení (bez ohledu na to, zda jsou platné nebo neplatné); požár, záplavy, bouře, výbuchy nebo jiné přírodní katastrofy, narušení provozu; pracovní a zaměstnanecké spory týkající se jiných provozů, stávky, výluky nebo jimi způsobené vyloučení). To platí i v případě, že k takové události dojde během zpoždění dodávky nebo u některého z našich dodavatelů. Pokud v důsledku zásahu vyšší moci nebudeme moci poskytnout naše služby v rámci stanovené lhůty, neprodleně vás o tom písemně vyrozumíme (stačí e-mailem). Obě strany pak mají právo od smlouvy písemně odstoupit, a to zcela nebo zčásti (stačí e-mailem). Totéž platí i v případě následné nemožnosti plnění smlouvy, pokud za tuto nemožnost neneseme odpovědnost. Nároky na náhradu škody v důsledku takového odstoupení nevznikají.

4. Datum splatnosti kupní ceny, způsoby platby

4.1 Zaslání zboží se uskuteční pouze při platbě předem kromě případů platby na dobírku nebo na fakturu. V případě, že objednávku nelze uskutečnit, obdržíte platbu provedenou předem neprodleně zpět.

4.2 Datum splatnosti kupní ceny

4.2.1 Pokud jste zaplatili předem (platba kreditní kartou, okamžitým bankovním převodem, inkasem, inkasem, službou PayPal, službou Amazon Pay, uplatněním poukazu), platí: Cena za objednané zboží, resp. za případné vzniklé náklady na dopravu (odstavec 5) je splatná předem při odeslání objednávky. Pokud jste z důvodu dočasné nedostupnosti požadovaného zboží souhlasili dle odstavce 2.5.2, resp. 2.6.2 s dodávkou po částech, bude cena za později odeslané zboží rovněž splatná při odeslání objednávky.

4.2.2 V případě platby na dobírku je cena splatná až při předání zboží.

4.2.3 Při koupi na fakturu, která bude uhrazena převodem peněz na bankovní účet uvedený na faktuře, platí datum splatnosti uvedený ve faktuře.

4.3 Za zboží můžete zaplatit kreditní kartou (American Express, Visa nebo Mastercard), okamžitým bankovním převodem, inkasem, službou PayPal, Amazon Pay, bankovním převodem (nákup na fakturu), dobírkou nebo uplatněním poukazu. Nákup na fakturu a na dobírku je možný pouze v rámci Německa. Okamžitý bankovní převod je možný v Německu, Belgii, Francii, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Švýcarsku, Slovensku, Španělsku a České republice.

4.4 Ustanovení týkající se jednotlivých způsobů platby

4.4.1 Pokud zvolíte způsob platby „kreditní kartou“, předáme vaše platební údaje příslušné společnosti, která vám vydala kreditní kartu, a ta vám z ní strhne danou částku.

4.4.2 Pokud zvolíte způsob platby „okamžitý bankovní převod“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Údaje potřebné pro bankovní převod budou shromážděny společností Sofort GmbH a předány bance, která vede váš účet. Vaše banka vám může případně účtovat poplatky za bankovní převod.

4.4.3 Pokud zvolíte způsob platby „inkaso“, udělíte nám mandát SEPA a my inkasujeme kupní cenu od banky, která vede váš účet, prostřednictvím inkasa..

4.5 Pokud si zvolíte způsob platby „PayPal“, platba se uskuteční prostřednictvím platební služby PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, přičemž platí uživatelské podmínky služby PayPal dostupné na adrese www.paypal.com.

4.5.1 Jestliže si zvolíte způsob platby „Amazon Pay“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. K tomu potřebujete účet Amazon, z něhož pak bude odečtena kupní cena. Platí uživatelské podmínky služby Amazon Pay, které si můžete přečíst na adrese www.amazon.de.

4.5.2 Pokud si zvolíte způsob platby „nákup na fakturu“, předáme vaše data poskytovateli platebních služeb BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, D-10115 Berlin. Pohledávku ve výši kupní ceny postoupíme společnosti BillPay a ta vám na ni vystaví fakturu. Způsob platby „nákup na fakturu“ neplatí pro všechny nabídky a vyžaduje kromě jiného úspěšné prověření bonity společností Billpay GmbH. V případě, že je zákazník po kontrole bonity oprávněn nakupovat určité nabídky na fakturu, bude platba zpracována ve spolupráci se společností Billpay GmbH, které jsme postoupili naši pohledávku na zaplacení. V tomto případě může zákazník vyrovnat svůj závazek pouze platbou společnosti Billpay GmbH. I v případě nákupu na fakturu prostřednictvím služby Billpay zůstáváme i nadále odpovědní za všeobecné dotazy zákazníků (například ohledně zboží, dodací lhůty, odeslání), vrácení zboží, reklamace, prohlášení o odstoupení od smlouvy a zásilky. Kromě toho platí všeobecné obchodní podmínky společnosti Billpay GmbH.

4.5.3 Pokud zvolíte způsob platby „dobírka“, obdržíte zásilku až po zaplacení dobírkové částky (kupní cena plus 3,00 EUR poplatek za platbu na dobírku) od přepravce DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn.

5. Dodávka, náklady na dopravu, nesení rizika

5.1 Objednané zboží vám odešleme co nejdříve na dodací adresu (adresu příjemce) uvedenou v objednávce. Časové zpoždění a další náklady způsobené obtížemi spojenými s doručením na dodací adresu jdou k tíži vašeho účtu. Pokud jsme v prodlení z důvodů, za které neseme odpovědnost, platí pro omezení odpovědnosti ustanovení bodu 12.

5.2 Doručení zajišťuje k tomuto účelu kvalifikovaná doručovací služba. V současnosti je to společnost DHL. Z důvodu hospodárnosti si vyhrazujeme právo změnit doručovací službu.

5.3 Za doručení v Německu účtujeme poštovné ve výši 5,95 € za objednávku bez ohledu na kupní cenu. V případě dodávek po částech budou náklady na dopravu účtovány pouze jednou. Pokud si vyžádáte expresní doručení (24hodinová služba), účtujeme příplatek za dopravu ve výši 10,00 € za objednávku (tj. náklady na dopravu v celkové výši 15,95 €). Při expresním dodání je zboží objednané v jednom pracovním dni dodáváno následující pracovní den. Směrodatné pro dodání v následující pracovní den je, aby byla objednávka podána nejpozději do 13:00 hodin (pondělí–pátek, mimo svátky). Pokud objednáte zboží o víkendu nebo o svátcích (včetně 24. 12. a 31. 12.), zašleme vám ho v rámci expresního dodání v nejbližším pracovním dnu.

5.4 Pokud jste si jako způsob platby zvolili dobírku, bude vám účtován jednorázový dodatečný poplatek za dobírku ve výši 3,00 €, který bude vybrán příslušnou doručovací službou.

5.5 Za doručení v Rakousku účtujeme poštovné ve výši 5,95 € za objednávku bez ohledu na kupní cenu. Na vyžádání je v jednotlivých případech možné také expresní dodání (24hodinový servis). V takovém případě jsme oprávněni účtovat příplatek za dopravu až do výše 150,00 EUR za objednávku. Přesné náklady na expresní doručení do Rakouska se vypočítávají na základě velikosti a hmotnosti zásilky a budou sděleny na vyžádání. Při expresním dodání je zboží objednané v jednom pracovním dni dodáváno následující pracovní den. Směrodatné pro dodání v následující pracovní den je, aby byla objednávka podána nejpozději do 13:00 hodin (pondělí–pátek, mimo svátky). Pokud zboží objednáte o víkendu nebo o svátcích (včetně 24. 12. a 31. 12.), zašleme vám ho v rámci expresního dodání v nejbližším dalším pracovním dnu.

5.5.1 Za doručení do Švýcarska účtujeme poštovné ve výši 9,95 € za objednávku nezávisle na kupní ceně. Na vyžádání je v jednotlivých případech možné také expresní dodání (24hodinový servis). V takovém případě jsme oprávněni účtovat příplatek za dopravu až do výše 150,00 EUR za objednávku. Přesné náklady na expresní doručení do Švýcarska se vypočítávají na základě velikosti a hmotnosti zásilky a budou sděleny na vyžádání. Při expresním dodání je zboží objednané v jednom pracovním dni dodáváno následující pracovní den. Směrodatné pro dodání v následující pracovní den je, aby byla objednávka podána nejpozději do 13:00 hodin (pondělí–pátek, mimo svátky). Pokud objednáte zboží o víkendu nebo o svátcích (včetně 24. 12. a 31. 12.), zašleme vám ho v rámci expresního dodání v nejbližším pracovním dnu.

5.5.2 Za doručení mimo Německo, Rakousko a Švýcarsko účtujeme poštovné ve výši minimálně 9,95 € až maximálně 62 $.

5.6 Na riziko zničení, ztráty, krádeže nebo poškození zboží se vztahují právní předpisy (§ 447 německého občanského zákoníku (BGB)).

6. Výhrada vlastnictví, zápočet, zadržovací práva

6.1 Jste-li spotřebitel (odstavec 1.4), platí: Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu koupě až do úplného zaplacení fakturované částky. Na zápočet pohledávek máte nárok pouze v případě, pokud vaše protinároky byly prokázány a nabyly právní moci nebo jsou nesporné či námi uznané; to neplatí pro pohledávky z vadného zboží. K uplatnění zadržovacího práva jste oprávněni pouze v případě, pokud je váš protinárok založen na stejném smluvním vztahu.

6.2 Jste-li podnikatelem vykonávajícím podnikatelskou nebo samostatnou výdělečnou činnost, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním fondem podle veřejného práva, platí: Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu koupě až do úplného vyrovnání všech dosud nevypořádaných pohledávek z obchodního styku s kupujícím. Příslušná zástavní práva jsou převoditelná na třetí strany. Právo na zápočet pohledávek máte pouze v případě, pokud vaše protinároky byly právně prokázány a jsou právně účinné, nebo jsou nesporné či námi uznané; to neplatí pro nároky z vadného zboží. Kromě toho máte právo na zadržení věci pouze tehdy, pokud se váš protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu. Pokud jste v prodlení s jakýmikoli platebními závazky vůči nám, stávají se všechny existující pohledávky okamžitě splatnými.

7. Právo na odstoupení od smlouvy

7.1 Jste-li spotřebitel (odstavec 1.4), máte zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Pokud nám zašlete zboží během lhůty na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, budeme to považovat za uplatnění vašeho práva na odstoupení.

7.2 Hradíme náklady za vrácení zboží.

7.3 Pokud máte vůči nám nárok na vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od smlouvy, protože jste ji již zaplatili, sdělte nám své bankovní údaje spolu s odstoupením od smlouvy nebo s vrácením zboží. U účtů, které nejsou vedeny v Německu, je třeba uvést také kódy BIC a IBAN banky, u níž je účet veden. Příslušnou částku převedeme na uvedený účet do 10 pracovních dnů (v Mnichově) po obdržení zboží a sdělení úplných bankovních údajů a proti vracené částce započteme případné protipohledávky podle bodu 6. Odeslání převodního příkazu společností Hirmer se považuje za podané včas. Pokud jsme v prodlení z důvodů, za které neseme odpovědnost, platí pro omezení odpovědnosti ustanovení bodu 12.

7.4 Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u smluv na dodávku zboží, které není prefabrikované a při jehož výrobě je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

7.5. Poučení o odstoupení od smlouvy a vzorový formulář odstoupen

7.6 U smlouvy na zboží nebo zboží dodávané v rámci jedné dodávky se vztahují tyto podmínky:

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzal, popř. převzala zboží do vlastnictví.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (společnosti Hirmer Grosse Grössen Online GmbH, Stahlgruberring 20, Stahlgruberring 20, 81829 Mnichov, Německo, telefon: +420 228 880 175, pondělí - pátek 9:00 - 18:00 hod., e-mail: [email protected]) sdělit v jednoznačném prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo e-mailem) své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete vyplnit a odeslat také elektronicky na našich webových stránkách (https://www.hirmer-velke-velikosti.cz/widerrufsformular/). Pokud tuto možnost uplatníte, zašleme vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o přijetí takového prohlášení o odstoupení.

K dodržení lhůty na odstoupení stačí, pokud nám zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám peníze, které jsme od Vás obdrželi, včetně poplatků za dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste zvolili jiný způsob doručení než naše nejvýhodnější standardní doručení), a to bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů od doručení vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy. Při vracení peněz použijeme stejné platební prostředky, které jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám nebudou v souvislosti s vrácením peněz účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud od vás neobdržíme zboží zpět nebo doklad o tom, že jste nám zboží zaslali, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte zaslat zpět nebo vrátit a předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás budete informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Tato lhůta je dodržena, pokud nám zašlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Hradíme náklady za vrácení zboží.

Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit v případě, když na základě kontroly stavu, vlastností a funkčnosti zjistíme, že tato ztráta hodnoty byla způsobena nesprávným zacházením se zbožím z vaší strany.

7.7 U smlouvy na zboží, která byla objednána jako jeden celek a je dodávána o po částech, platí následující ustanovení:

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzal, popř. převzala zboží do vlastnictví.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (společnosti Hirmer Grosse Grössen Online GmbH, Stahlgruberring 20, Stahlgruberring 20, 81829 Mnichov, Německo, telefon: +420 228 880 175, pondělí - pátek 9:00 - 18:00 hod., e-mail: [email protected]) sdělit v jednoznačném prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, telefaxem nebo e-mailem) své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete vyplnit a odeslat také elektronicky na našich webových stránkách. Pokud tuto možnost uplatníte, zašleme vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o přijetí takového prohlášení o odstoupení.

K dodržení lhůty na odstoupení stačí, pokud nám zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám peníze, které jsme od Vás obdrželi, včetně poplatků za dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste zvolili jiný způsob doručení než naše nejvýhodnější standardní doručení), a to bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů od doručení vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy. Při vracení peněz použijeme stejné platební prostředky, které jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám nebudou v souvislosti s vrácením peněz účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud od vás neobdržíme zboží zpět nebo doklad o tom, že jste nám zboží zaslali, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte zaslat zpět nebo vrátit a předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás budete informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Tato lhůta je dodržena, pokud nám zašlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Hradíme náklady za vrácení zboží.

Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit v případě, když na základě kontroly stavu, vlastností a funkčnosti zjistíme, že tato ztráta hodnoty byla způsobena nesprávným zacházením se zbožím z vaší strany.

7.8 K prohlášení o odstoupení od smlouvy lze použít následující formulář, který však není povinný:

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

(Přejete-li si odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět).

– Na adresu společnosti Hirmer Grosse Grössen Online GmbH, Stahlgruberring 20, Stahlgruberring 20, 81829 Mnichov, Německo, telefon: +420 228 880 175, pondělí - pátek 9:00 - 18:00 hod., e-mail: [email protected]:

– Tímto odstupuji/odstupujeme () od mnou/námi () uzavřené smlouvy o koupi následujícího

– zboží ()/poskytnutí následujících služeb ()

– které byly objednány dne ()/doručeny dne ()

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při písemném sdělení na papíře)

– Datum

(*) Nehodící se škrtněte

8. Záruka a zákaznický servis

8.1 Na záruku se vztahují zákonná ustanovení. Ze záruky jsou vyloučena poškození způsobená přirozeným opotřebením, nesprávným používáním a nedostatečnou nebo nesprávnou péčí.

8.2 V případě reklamace jsme nejprve oprávněni provést jednorázovou náhradní dodávku (dodatečné plnění). Pokud se dodatečné plnění nezdaří, máte všechna zákonná záruční práva.

8.3 V případě reklamace nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 1.1.

9. DPH a měna

Všechny ceny jsou uvedeny v eurech. Uváděné ceny zásilek v rámci EU zahrnují zákonné DPH, údaje o ceně zásilek do zemí mimo EU jsou netto a nezahrnují žádné zákonné DPH.

10. Slevové poukazy

10.1 Slevové poukazy lze uplatnit pouze v našem online obchodě. Neexistuje žádný nárok na proplacení hodnoty poukazu v hotovosti.

10.2 Každý poukaz má určitou dobu platnosti. Poté poukaz propadne bez náhrady.

10.3 Pro uplatnění poukazů platí:

  • Na každou objednávku lze uplatnit pouze jeden poukaz. Poukaz nelze kombinovat s dalšími výhodami.

  • Hodnota zboží musí odpovídat alespoň hodnotě poukazu. Pokud je to uvedeno na poukazu, platí vyšší minimální hodnota objednávky.

  • Poukazy je nutno uplatnit ještě před dokončením procesu objednávky. Dodatečné zaúčtování není možné.

  • Uplatněním se poukaz zcela vyčerpá. Zbývající kredit nelze použít na jinou objednávku.

10.4 Poukaz je přenosný. Prodávající může příslušnému majiteli, který slevový poukaz uplatní, poskytnout plnění se zprošťujícím účinkem. To neplatí, pokud víme nebo z hrubé nedbalosti nevíme o tom, že příslušná osoba, která poukaz uplatnila, nemá k tomu oprávnění, není způsobilá k právním úkonům nebo nemá oprávnění k zastupování držitele.

10.5 V případě ztráty poukazu od nás nemůžete požadovat náhradu.

10.6 Pokud uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, bude vám vrácena snížená kupní cena. Neexistuje nárok na proplacení hodnoty poukazu.

11. Dárkové poukazy

11.1 Dárkové poukazy lze uplatnit v e-shopu prodávajícího nebo ve všech našich pobočkách.

11.2 Veškerý zbývající kredit lze uplatnit pomocí další objednávky nebo dalšího nákupu.

11.3 Dárkové poukazy platí 3 roky od konce roku, ve kterém byl poukaz zakoupen. Poté poukaz propadne bez náhrady.

11.4 Proplacení v hotovosti nebo zpětné zaúčtování dárkového poukazu na již provedené objednávky nebo nákupy není možné.

11.5 Poukaz je přenosný. Příslušnému držiteli, který slevový poukaz uplatní, můžeme poskytnout plnění se zprošťujícím účinkem. To neplatí, pokud víme nebo z hrubé nedbalosti nevíme o tom, že příslušná osoba, která poukaz uplatnila, nemá k tomu oprávnění, není způsobilá k právním úkonům nebo nemá oprávnění k zastupování držitele.

11.6 V případě ztráty poukazu od nás nemůžete požadovat žádnou náhradu.

11.7 Pokud uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, bude vám vrácena snížená kupní cena. Neexistuje žádný nárok na náhradu částky nebo částečné hodnoty poukazu použité při objednávce.

12. Odpovědnost

12.1 Odpovídáme bez omezení za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností z naší strany nebo úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností našich zákonných zástupců nebo pomocníků.

12.2 Odpovídáme bez omezení za všechny škody způsobené zaviněnou újmou na životě, těle nebo zdraví, jakož i podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

12.3 V ostatních případech neseme odpovědnost pouze za lehkou nedbalost způsobenou porušením základní povinnosti (zásadní smluvní povinnost, jejíž splnění je předpokladem pro dosažení smluvního účelu a na kterou se smluvní partner může spolehnout); naše odpovědnost je však omezena na škody typické pro danou smlouvu a předvídatelné v době uzavření smlouvy.

12.4 Výše uvedená omezení odpovědnosti se vztahují také na naše oficiální orgány, zaměstnance a zástupce.

13. Rozhodné právo, soudní příslušnost

13.1 Tento obchodní vztah se řídí německým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud jste fyzická osoba a smlouvu jste uzavřeli za účelem, který nesouvisí s vaší profesní ani obchodní činnosti, neztrácíte tím ochranu zákonných ustanovení země vašeho obvyklého pobytu, od kterých se nelze smlouvou odchýlit.

13.2 Výlučnou soudní příslušností pro všechny spory vyplývající z této kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní je Mnichov; pokud jste obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním fondem podle veřejného práva nebo nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo jste po uzavření smlouvy přesunuli své bydliště nebo místo obvyklého pobytu do zahraničí nebo pokud vaše bydliště nebo místo obvyklého pobytu není v době podání žaloby známo.

14. Informace o řešení sporů pro spotřebitele:

Vždy se snažíme dosáhnout dohody se zákazníkem. Využijte náš servisní kontakt na adrese [email protected] nebo další možnosti kontaktu uvedené v části 1.1. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR) s dalšími informacemi, která je dostupná na internetu na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/(OS). Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Loading