Právo na odstoupení a poučení o odstoupení

Máte právo od této smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není přepravcem, převzali zboží. Pro zboží, které bylo objednáno jednotně a dodáno zvlášť, činí lhůta pro odstoupení čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží.

Za účelem výkonu Vašeho práva na odstoupení, nás kontaktuje na:

Hirmer GROSSE GRÖSSEN Online GmbH

Stahlgruberring 20

81829 Mnichov, Německo

Zákaznická linka HIRMER big & tall: +420 228 880 175

pondělí - pátek 9:00 - 18:00

E-mail: [email protected]

kde musíte prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) informovat o Vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete také elektronicky vyplnit a zaslat formulář o odstoupení na naší webové stránce. Pokud využijete této možnosti, zašleme Vám ihned (např. e-mailem) potvrzení o doručení takového odstoupení. Pro dodržení lhůty k odstoupení postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete poslední den lhůty k odstoupení.

Následky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni Vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy, vrátit veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně dodacích nákladů (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání než námi nabízené, nejvýhodnější standardní dodání). Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, ledaže by bylo s Vámi výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám za tuto zpětnou platbu nebudou účtovány poplatky. Můžeme zpětnou platbu odmítnout do doby, než obdržíme zpět zboží nebo než nám poskytnete důkaz, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, který okamžik nastane dřív.

Zboží jste povinni neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy, zaslat nebo předat na následující adresu:

Hirmer GROSSE GRÖSSEN Online GmbH

Onlineshop

Stahlgruberring 20

81829 Mnichov, Německo

Lhůta je dodržena, když zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů odešlete. Hradíme náklady na vrácení zboží, ovšem pouze budete-li postupovat dle instrukcí zaslanými Vám spolu s objednaným zbožím. Neneseme náklady za expresní zaslání zboží zpět či jiný způsob zaslání zboží nežli poštou.

Vy odpovídáte za případnou ztrátu hodnoty zboží pouze v případě, že je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.

Pokud nám vrátíte zboží během lhůty pro odstoupení bez udání důvodů, budeme to považovat za výkon Vašeho práva na odstoupení.

Loading